Naši dobrovolníci docházejí za svými klienty nejen domů, ale i do domovů seniorů, se kterými Maltézská pomoc spolupracuje. V květnu tohoto roku jsme zahájili spolupráci s Domovem pro seniory Ďáblice a od června s Ošetřovatelským domovem Praha 3, který má dvě budovy – v Habrové a v ulici Pod Lipami. Těšíme se na spolupráci.

 

(LuB)