Dne 21. května se dobrovolníci Maltézské pomoci působící v Hospici na Svatém Kopečku zúčastnili přátelské návštěvy Hospice Milosrdných sester v Trenčíně. Smyslem návštěvy bylo porovnat činnosti našich dobrovolníků s činnostmi dobrovolníků působících na Slovensku, pobýt se svými kolegy, sdílet zkušenosti a podívat se na pamětihodnosti města.

V hospici nás opravdu srdečně přivítali a věnovali se nám. I zbytek dne se nesl ve velmi přátelském duchu.

Všem dobrovolníkům děkujeme za příjemně strávený den!

 

(LuŠ)