Naši dobrovolníci docházejí za svými klienty nejen domů, ale i do domovů seniorů, se kterými Maltézská pomoc spolupracuje.