Od listopadu 2020 je pro klienty našich služeb (Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi a doprovázení pěstounských rodin) možnost využít metodu videotréninku interakcí (dále metoda VTI). 

Videotrénink interakcí je krátkodobou metodou intervence, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič – dítě aj.) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému. 

Metoda je nabízena našim klientům s cílem, abychom co nejefektivněji posílili jejich vztah s dětmi. Tuto službu využili zatím dvě klientské rodiny, kdy u jedné z nich došlo k významnému posunu.

 

Jedna z klientek, matka tříletého chlapce, se v rámci konzultace se sociální pracovnicí svěřila o čím dál tím více rostoucím vzteku ze strany dítěte (tzv. vzdor). Sociální pracovnice s ní vedla rozhovor nad tématem výchovy dítěte a dala jí několik doporučení, nakonec setkání nabídla i metodu VTI jako jeden z efektivních nástrojů pomoci.

Proběhlo celkem šest setkání, z toho jsme natočili tři videa. Po pořízení videa následovalo setkání a zpětnovazebný rozhovor, kde se klientka nad videonahrávkou učila popisovat a vnímat, co při komunikaci s chlapcem dělá. Tento proces jí pomohl uvědomit si, kdy a jak lze zareagovat na chování chlapce tak, aby se chlapec zklidnil a dokázal svůj hněv zmírnit.

Klientka přišla na to, co jí v komunikaci funguje, např. navázání zrakového kontaktu hlavně ve chvíli, kdy chlapec odmítá něco udělat. Naučila se mírným hlasem chlapci opakovat to, na čem se domluvili, a neustoupit ze svých požadavků. Dokázala již sdělit, jak se sama cítí, co si myslí a dokázat pojmenovat i pocity chlapce v situaci, kdy se mu nelíbí uposlechnout nebo udělat činnost, na kterou se s matkou domluvili. Pozitivní zpětná vazba také u matky vždy vyčarovala úsměv na tváři a kladně ji motivovala k dalšímu natáčení a pouštění se do „neznámých“ komunikačních vod. Na setkání s videotrenérkou se těšila a při setkání popisovala pozitivní zkušenosti.

Metoda VTI je krátkodobou metodou, která dokáže pozitivně naladit rodiče k další „práci“ na sobě a na zlepšení vztahu s dítětem. Klientka si začala více uvědomovat a všímat si chlapcových reakcí. Díky metodě VTI se klientka stala i více sebevědomou v rodičovských kompetencí.

Autor: Miroslava Francová

Projekt je podpořen městem Olomoucí.

olomouc logo