Program ”Dopisování s vězni” je realizován od roku 2004. Patří mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, které projevily zájem zapojit se do této služby a chtějí tak smysluplně využít čas. Jeho hlavním cílem je snížit negativní vlivy pobytu ve věznici, a to hlavně sociální izolaci, prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Samotná služba realizovaná dobrovolníky se pak snaží poskytnout podporu pro zvládání náročné životní situace, motivuje klienta k práci na sobě a rozvoji kladných dovedností a znalostí (př. studium jazyka, četba, podávání informací o aktuálních tématech ve světě) a poskytuje zpětnou vazbu a prostor pro diskuzi a ujasňování si životních hodnot a postojů.

Dobrovolnický program je realizován na základě několika pravidel, které zaručují bezpečí dobrovolníka. První z nich je anonymita, kdy si dobrovolníci dopisují pod zvolenými přezdívkami a jsou školeni k tomu, aby o sobě nedávali žádné konkrétní a osobní informace. Korespondence probíhá přes adresu Maltézské pomoci v centru Olomouc, proto je nutné, aby si dobrovolník měl možnost vyzvedávat dopisy v Olomouci. Dále si dobrovolníci dopisují vždy ve dvojicích, což snižuje rizika manipulace s dobrovolníkem. Posledním opatřením jsou supervize a vzdělávání pro dobrovolníky, které pořádáme alespoň 2x ročně.

V současné době máme 22 aktivních dobrovolnických dvojic, které si dopisují s klienty z různých věznic. Celkově za pololetí 2021 prošlo programem 28 dobrovolnických dvojic a klientů, kteří si dopisovali s dobrovolníky bylo 33 z různých věznic v České republice. Za pololetí roku 2021 dobrovolníci přijali celkem 52 dopisů.

Aktuálně hledáme vážné zájemce o danou službu ze strany klientů, kteří jsou ve výkonu trestu, ale také přijímáme nové dobrovolníky, kteří musí splňovat pravidla dobrovolnického programu. 

Dobrovolníci hodnotí program Dopisování s vězni:

Děkuji za možnost být dobrovolníkem ve službě Dopisování s vězni, je to velice zajímavá zkušenost, díky které člověk získá jiný pohled na život.”

„Dopisování mě baví a je to pro mě zpestřením. Proto děkuji za tuto možnost pomoci lidem v nouzi.”

Seznam věznic, ze kterých si vězni dopisují s dobrovolníky:

  • Věznice Karviná 
  • Věznice Valdice 
  • Věznice Mírov 
  • Vazební věznice Ostrava 
  • Věznice Kuřim 
  • Vazební věznice Praha Pankrác 
  • Věznice Stráž pod Ralskem 
  • Věznice Heřmanice 
  • Věznice Jiřice

Autor: Michaela Krejčí