V roce 2019 jsme se víc začali zaměřovat lidi s duševním onemocněním. Ukázalo se, že psychiatrická péče se věnuje převážně lidem s vážným duševním onemocněním, ostatní cílové skupiny, ačkoliv jsou početně významnější, zůstávají v pozadí. Z hlediska sociálních služeb se dlouhodobě zaměřujeme na klienty s demencí, nyní rozšiřujeme naši cílovou skupinu o lidi trpící úzkostmi a depresemi. Vnímáme nedostatek odpovídajících služeb pro tyto lidi, navíc se situace bude s velkou pravděpodobností dál zhoršovat, a proto se v rámci sociální služby a za jasně stanovených podmínek přijetí do služby chceme takovým klientům věnovat. Cílem služby je zajistit klientovi pocit bezpečného prostředí, toleranci a respektování, nabízení aktivit a podporu v léčbě.

Nyní aktuálně tuto sociální službu využívá 18 klientů a jejich hodnocení je pozitivní.

Paní Pavlíně je 74 let a žije sama v bytě. Její manžel již zemřel, děti mají vlastní rodinu a ona trpí pocity osamocení. Se zhoršujícím se zdravotním stavem v důsledku stáří se u paní Pavlíny začaly se objevovat negativní myšlenky, obavy ze samoty, smutek a ztráta motivace dělat různé aktivity, například uklízet, číst si nebo chodit na procházky. Paní Pavlína pociťovala beznaděj a tíseň z návštěvy doktorů a různých vyšetřeních. Všechny úkony byly čím dál náročnější a potřebovala více pomoci. Naše služba Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením paní Pavlíně poskytla bezpečné prostředí pro sdílení pocitů, snížení osamocení a navázání spolupráce s dalšími organizacemi, které by mohly pomoci paní Pavlíně s jejím duševním zdravím, jinou formou než jen medikací. Také se podařilo nalézt vhodného dobrovolníka, který s klientkou tráví čas 1x týdně a společně se snaží snížit nepříjemné pocity strachu, smutku a nejistoty.

Stáří je náročným obdobím a souvisí s ním mnoho situací, které mohou mít negativní dopad na duševní zdraví člověka, proto je potřeba těmto lidem pomoci. Pokud cítíte pocity strachu, smutku, úzkosti nebo znáte někoho ve svém okolí, kdo by uvítal naši službu, neváhejte se na nás obrátit.

olomouc logo

Projekt je podpořen městem Olomouc a Olomouckým krajem.