Centrum Uherské Hradiště

 • 14/11/2019

  Vernisáž obrazů dobrovolnice Maltézské pomoci podpořila dobrou věc

  Maltézská pomoc Uherské Hradiště v pátek 18. října navštívilo ernisáž výstavy obrazů naší dobrovolnice Veroniky Němečkové v buchlovském Muzeu Podhradí. Tématem, které spojovalo všechny obrazy, bylo téma „listy“. Obrazy byly překrásné a celá vernisáž se nesla ve velmi poklidné a příjemné atmosféře. Nejdříve nám Veronika povyprávěla, jak se k tématu výstavy dostala a následně představila velmi ušlechtilou myšlenku. […]

  Read all
 • 30/10/2019

  Podpořte Maltézskou pomoc a Mezinárodní setkání vozíčkářů pomocí čtení knih!

  Maltézskou pomoc můžete velice snadno podpořit v konání jejich dobročinných aktivit. Stačí když si na webu Čtení pomáhá přečtete knížky z povinné literatury pro základní či střední školy a následně po prokázání, že jste vybranou literaturu četli, můžete získaný obnos finančních prostředků darovat právě na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, které každoročně organizuje právě Maltézská pomoc, […]

  Read all
 • 30/10/2019

  Strašidelné tvoření v Maltézské pomoci s dětmi v Uherském Hradišti

  Práce v rodinách, v rámci sociálně aktivizačních službeb pro rodiny s dětmi, je obvykle věnována s dětmi především školní přípravě a přípravě do první třídy. Občas se ale naleznou vzácné okamžiky, kdy můžeme tento čas využít jinak. Děti projevily zájem si schůzku o podzimních prázdninách zpestřit společným tvořením na téma Halloween. Cílem bylo vyzkoušet různé tvořivé techniky […]

  Read all
 • 01/10/2019

  Pro klientské rodiny v Uherském Hradišti jsme uspořádali vzdělávací výlet na Rochus

  Podzim jsme v našem centru přivítali skupinovou akcí pro uživatelské rodiny. V pátek 20. září jsme si pro ně připravili sportovně poznávací výlet do parku Rochus. Jedná se o přírodní a kulturně-historický areál v Uherském Hradišti. Výletu se zúčastnily tři rodiny, dvě z nich s větším množstvím dětí. Akce započala srazem u našeho centra. S realizací akce nám skvělým způsobem […]

  Read all
 • 30/09/2019

  Stojanovo gymnázium se snaží spolu s Maltézskou pomocí rozšířit povědomí o dobrovolnictví

  Stojanovo gymnázium Velehrad pravidelně pořádá kurzy pro své studenty. Kurzy jsou zaměřeny se sebepoznání a seberozvoj. Studenti třetího ročníku mají jako hlavní cíl kurzu zjistit, jak je možné pomáhat: jednou z možností je i dobrovolnictví.   V rámci spolupráce SGV a Maltézské pomoci tak mohly zhruba dvě desítky studentů ve středu 22. května 2019 navštívit […]

  Read all
 • 25/09/2019

  Přijměte pozvání na supervizi pro uherskohradišťské dobrovolníky

  S nadcházejícím podzimem nás čeká v blízké době také pravidelná supervize dobrovolníků. Tentokrát ještě zajímavější než obvykle: bude s námi totiž odborná supervizorka paní Paloušková, která nás supervizí provede. Setkání proběhne v pondělí 21. října 2019 v 16:00 v kanceláři Maltézské pomoci v Uherském Hradišti. Můžete se těšit na společnost ostatních dobrovolníků, dobrou kávu a […]

  Read all
 • 13/08/2019

  Poděkování mediálním partnerům za pomoc s propagací Mezinárodního setkání vozíčkářů

  Jménem Maltézské pomoci o.p.s. děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv způsobem propagovat naši výzvu na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě v roce 2019. Všem patří neskutečný dík, jelikož prokázali, že dobré srdce otevřené dobrým skutkům je pro ně více než vlastní finanční zájem. Bez Vás bychom to nedokázali, děkujeme! Jen velmi obtížně se vykresluje radost v očích […]

  Read all
 • 06/08/2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Počet klientů služby: 23 rodin, tj. 60 nezletilých dětí, 38 dospělých uživatelů, tj. celkem 98 uživatelů. V našem centru v rámci dané služby podporujeme rodiny ze znevýhodněného prostředí a také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Pomáháme našim uživatelům vytvořit fungující rodinu, zvýšit její samostatnost, schopnost podporovat zdravý a přirozený vývoj […]

  Read all