Pobočka Uherské Hradiště

 • 17.12.2019

  V Maltézské pomoci v Uherském Hradišti se dobrovolníci přestrojili za mikulášskou družinu

  Mikulášská družina složená z dobrovolníků Maltézské pomoci opět připravila mikulášskou nadílku pro lidi v azylovém domě i či v zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Letos se objevily hned dvě Mikulášské družiny. Velké díky patří celkem sedmi dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří si našli čas, zajistili si krásné kostýmy a vydali se na mikulášské obchůzky.    V dopoledních hodinách družina ve složení tří […]
  Read all
 • 11.12.2019

  Prezentovali jsme naši maltézskou činnost školákům ve Starém Městě

  V průběhu měsíce listopadu proběhlo několik přednášek na Středmí odborné škole a Gymnáziu Staré Město. Studenti měli možnost dozvědět se o Maltézské pomoci o. p. s., její činnosti a poslání. Představeno bylo i naše uherskohradišťské centrum, které je studentům nejblíže. Studenti se detailně dozvěděli o jednotlivých dobrovolnických projektech, kde se mohou zapojit, jaká zařízení nebo klienty je možné navštěvovat, jak se […]
  Read all
 • 03.12.2019

  Centrum Uherské Hradiště se zúčastnilo setkání k projektu PINOAK

  Ve čtvrtek 31. října 2019 jsem měla možnost zúčastnit se setkání v Chráněném bydlení Ulita v Uherském Hradišti, kde se uskutečnilo setkání k projektu PINOAK. PINOAK je zkratkou pro Podporu inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit.    Možnost zúčastnit mi nabídl přímo jeden z našich dobrovolníků, který je projektu přímo účasten. Dobrovolnictví je pro něj jednou z možností trávení volného […]
  Read all
 • 20.11.2019

  Hledáme dobrovolníky do Hustěnovic. Darujte svůj čas i vy

  Maltézská pomoc o. p. s. v Uherském Hradišti má jako jednu ze svých činností dobrovolnictví. Skrze několik různých dobrovolnických projektů pomáháme velkému množství nejrůznějších klientů. Ačkoliv se neustále hlásí noví dobrovolníci, tak i přesto je mnohdy obtížné najít vhodného dobrovolníka ke konkrétnímu klientovi, který se na nás obrátil s prosbou o dobrovolníka. Ať už se jedná o doučování dětí nebo trávení času […]
  Read all
 • 14.11.2019

  Vernisáž obrazů dobrovolnice Maltézské pomoci podpořila dobrou věc

  Maltézská pomoc Uherské Hradiště v pátek 18. října navštívilo ernisáž výstavy obrazů naší dobrovolnice Veroniky Němečkové v buchlovském Muzeu Podhradí. Tématem, které spojovalo všechny obrazy, bylo téma „listy“. Obrazy byly překrásné a celá vernisáž se nesla ve velmi poklidné a příjemné atmosféře. Nejdříve nám Veronika povyprávěla, jak se k tématu výstavy dostala a následně představila velmi ušlechtilou myšlenku. Deset obrazů se rozhodla prodat na […]
  Read all
 • 30.10.2019

  Podpořte Maltézskou pomoc a Mezinárodní setkání vozíčkářů pomocí čtení knih!

  Maltézskou pomoc můžete velice snadno podpořit v konání jejich dobročinných aktivit. Stačí když si na webu Čtení pomáhá přečtete knížky z povinné literatury pro základní či střední školy a následně po prokázání, že jste vybranou literaturu četli, můžete získaný obnos finančních prostředků darovat právě na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, které každoročně organizuje právě Maltézská pomoc, o. p. s. Autor: Karel Čapka Přispějte, […]
  Read all
 • 30.10.2019

  Strašidelné tvoření v Maltézské pomoci s dětmi v Uherském Hradišti

  Práce v rodinách, v rámci sociálně aktivizačních službeb pro rodiny s dětmi, je obvykle věnována s dětmi především školní přípravě a přípravě do první třídy. Občas se ale naleznou vzácné okamžiky, kdy můžeme tento čas využít jinak. Děti projevily zájem si schůzku o podzimních prázdninách zpestřit společným tvořením na téma Halloween. Cílem bylo vyzkoušet různé tvořivé techniky a zapojit tak možnosti rozvíjet fantazii, grafomotoriku […]
  Read all
 • 01.10.2019

  Pro klientské rodiny v Uherském Hradišti jsme uspořádali vzdělávací výlet na Rochus

  Podzim jsme v našem centru přivítali skupinovou akcí pro uživatelské rodiny. V pátek 20. září jsme si pro ně připravili sportovně poznávací výlet do parku Rochus. Jedná se o přírodní a kulturně-historický areál v Uherském Hradišti. Výletu se zúčastnily tři rodiny, dvě z nich s větším množstvím dětí. Akce započala srazem u našeho centra. S realizací akce nám skvělým způsobem vypomohla jedna z našich dobrovolnic. Počasí nám […]
  Read all
 • 30.09.2019

  Stojanovo gymnázium se snaží spolu s Maltézskou pomocí rozšířit povědomí o dobrovolnictví

  Stojanovo gymnázium Velehrad pravidelně pořádá kurzy pro své studenty. Kurzy jsou zaměřeny se sebepoznání a seberozvoj. Studenti třetího ročníku mají jako hlavní cíl kurzu zjistit, jak je možné pomáhat: jednou z možností je i dobrovolnictví.   V rámci spolupráce SGV a Maltézské pomoci tak mohly zhruba dvě desítky studentů ve středu 22. května 2019 navštívit Domov pro seniory v Buchlovicích a Domov […]
  Read all

Novinky dle let