Setkání vozíčkářů na Velehradě je již tradičním setkáním pro hendikepované. Letos se koná již 23. ročník a s radostí vidíme, že i přes předchozí ne zcela příznivé roky jsme letos zaznamenali nárůst dobrovolníků se zájmem pomáhat. Přes 75 dobrovolníků, z nichž 8 jsou ochotní zdravotníci, se starají o dobro klientů, kteří přijeli na Setkání pořádané v rámci Dnů lidí dobré vůle Velehradě.

Cílem akce je umožnit hendikepovaným a vozíčkářům si plně užít Dny lidí dobré vůle a prožít nezapomenutelné chvíle plné radosti, smíchu a společnosti druhých lidí.

Letošního Setkání vozíčkářů na Velehradě se zúčastní přes 100 klientů, kteří se těší na nezapomenutelné zážitky, nové přátelství, milé dobrovolníky a celý program Dnů lidí dobré vůle. Dobrovolníci přijíždí na Velehrad od 2. července, klienti následující den. Program je plný různých aktivit, které jsou přizpůsobeny potřebám a možnostem klientů na vozíčku. Čekají je kulturních vystoupení, bohoslužby, sportovní události, procházky a společné večery u ohně.

Setkání vozíčkářů na Velehradě je nejen důležitou událostí pro hendikepované lidi, ale také příležitostí pro dobrovolníky a zdravotníky, kteří se mohou podílet na tvorbě příjemného prostředí a poskytování pomoci těm, kteří by takovou akci nemohli navštívit bez asistence dobrovolníků. Ochotní dobrovolníci Maltézské pomoci jsou příkladem, jak společnost může být otevřená a inkluzivní, a jak důležitá je vzájemná podpora a solidarita.

Setkání vozíčkářů na Velehradě je inspirováno myšlenkou, že každý člověk, bez ohledu na své zdravotní omezení, má právo na radost, společnost a plnohodnotný život. Je to událost, která přináší naději a připomíná nám, že každý z nás může přispět k vytváření lepšího společenství.

Autor: Karel Čapka