Setkání vozíčkářů na Velehradě 2023

Pro osoby na vozíčku a jinak hendikepované pravidelně pořádáme Setkání vozíčkářů na Velehradě. Letos se uskuteční již 23. ročník, který proběhne díky pomoci ochotných dobrovolníků. Každoročně je zde kolem stovky účastníků, z nichž více než polovina potřebuje svého asistenta. Právě díky nezištné pomoci dobrovolníků (stále je možné se do 18. 6. jako dobrovolník přihlásit) si mohou vozíčkáři plnohodnotně užít jak Dny lidí dobré vůle, tak i pro ně přichystaný program Maltézskou pomocí.

Centrum dění je Základní škola Velehrad a přilehlé prostory baziliky. Pro klienty je nachystán program již od 3. července odpoledne. Hlavní událostí je Koncert lidí dobré vůle v předvečer svátku svatých Cyrila a Metoděje. V den slavnosti je sloužena dopoledne bohoslužba. Akce Dnů lidí dobré vůle se pravidelně účastí několik tisíc osob. Maltézská pomoc kromě pomoci vozíčkářům a hendikepovaným zajišťuje i zdravotní dozor pro všechny účastníky akce.

Program pro účastníky Setkání vozíčkářů

Pondělí 3. července

  • od 14:00 možný příjezd na Velehrad
  • individuální program s dobrovolníkem
  • 19:00 společný program

Úterý 4. července

  • od rána možnost zapojení se do programu Dnů lidí dobré vůle
  • 15:00 poutní mše pro zdravotně postižené (bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje)
  • 16:30 přátelské setkání se zajímavými osobnostmi spojené s občerstvením (nádvoří před ZŠ)
  • 19:30 Večer lidí dobré vůle
  • 21:00 posezení pro účastníky setkání na nádvoří před ZŠ

Středa 5. července

  • 10:30 poutní mše svatá
  • kolem poledne: oběd, zakončení a následný odjezd

Autor: Karel Čapka