Ve farnosti Přerov se v pátek 2. června konala Noc kostelů. Součástí programu byla prezentace dvou charitativních dobrovolnických organizací: Maltézské pomoci a Charity Přerov. Za přerovské dobrovolnické centrum měla prezentaci koordinátorka dobrovolníků Jitka Bílková a naše dobrovolnice Jitka. Noc kostelů se letos těšila velkému zájmu veřejnosti a doufáme, že naše řady posílí noví dobrovolníci ochotni věnovat svůj čas potřebným.

Autor: Jitka Přidalová