V Dětském centru Ostrůvek v Olomouci se poslední květnový den konala slavnost spojená s oslavou Mezinárodního dne dětí. Organizaci pomohlo zajistit šest dobrovolníků Maltézské pomoci. Celé odpoledne měly děti z Dětského centra Ostrůvek, jejich rodiny, přátelé, ale i děti, které v zařízení pobývaly dříve a nyní vyrůstají v náhradní rodinné péči popřípadě v jiném domově, možnost prožít rozmanité hry, atrakce a aktivity, které pro ně připravili pracovníci centra, dobrovolníci Maltézské pomoci, HZS z Olomouce a další hosté.

Děti si mohly zaskákat ve skákacím hradě, pohrát si v hasičské mýdlové pěně, zasoutěžit si na jednotlivých stanovištích, nebo si zatancovat na dětské diskotéce. Pro všechny bylo připravené chutné občerstvení. Přínosem akce bylo také společné sdílení, propojení biologických a náhradních rodin a společné trávení volného času, který oba tyto světy sbližuje.

Autor: Jana Jeklová

Dobrovolnické projekty Maltézské pomoci finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo