Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné Za první polovinu roku 2019 byli v Centru Prostějov evidováni celkem […]
Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné Za první polovinu roku 2019 byli v Centru Prostějov evidováni celkem […]