Přispějte i vy materiálně do Mikulášské sbírky.

To a spoustu dalších zajímavostí se dozvěděli dobrovolníci na kurzu.

V Olomouci potřebujeme dobrovolnici na doučování. 

Další vzdělávací kurz pro dobrovolníky, který obsahoval exkurzi do Věznice Pardubice a do neziskové organizace Romodrom, proběhl 19. října. Věznicí […]

V sobotu 10. 11. 2018 od 8:00 do 18:00 proběhne Národní potravinová sbírka.

Život každého člověka může být protkán těžkými okamžiky, kde je třeba pomoci druhého člověka.

 

Olomoucké centrum Maltézské pomoci v termínu 5. – 7. 10. 2018 realizovalo víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny v Přerově. Tematicky bylo vzdělávání […]