V Olomouckém kraji se uskutečnily dny dobrovolnictví podpořené Olomouckým krajem. Cílem bylo prezentovat dobrovolnické aktivity, jako možnou formu trávení volného času mezi všemi věkovými kategoriemi. Lidé se dozvěděli, co dobrovolnictví přináší, z jakých aktivit je možné si vybrat, co vše organizace v Olomouckém kraji, které se věnují dobrovolnické činnosti, dělají a jak se starají o své dobrovolníky.


Celkem proběhly dvě akce zaměřené na prezentaci dobrovolnických aktivit. První se uskutečnila v Olomouci na Horním náměstí ve čtvrtek 6. prosince. Celé odpoledne bylo organizováno Maltézskou pomocí, která si na pódium k předvánočním trhům přizvala i další dobročinné organizace z Olomoucka. Na pódiu své služby a dobrovolnické aktivity představily tyto organizace:

  • Maltézská pomoc, o. p. s. (dobrovolnické programy v Ol. kraji)
  • Charita Olomouc, Dobrovolnické centrum
  • Sdružení D, z. ú.
  • Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého
  • Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Olomouc


K poslechu odpoledne hrála hudební skupina Dětského domova Olomouc a večer přivítali návštěvníci adventních trhů Marka Ztraceného.

Patnáctého prosince se uskutečnil druhý den dobrovolnictví, nyní však v Přerově, kde se patnáctého prosince prezentovala opět Maltézská pomoc, která zajišťovala Maltézská pomoc, o. p. s. a spolu s ní na pódiu představila své dobrovolnické aktivity i Oblastní Charita Přerov. Na pódiu vystupovala jedna kapela, která zvládla zastoupit různé interprety například Michala Davida, skupinu Lucie či Olympic.

Výsledek dvou akcí propagujících dobrovolnictví je přínosný, jelikož obecné povědomí o tom, co dobrovolnictví přináší a že má různé formy, není příliš známé. Díky možnosti prezentace při adventních trzích v Olomouci a v Přerově měly dobrovolnické organizace skvělou možnost rozšířit povědomí o své činnosti a získat tak do budoucna nové dobrovolníky. 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.


Autor: Karel Čapka