Tak přesně takto zval všechny asistenty olomouckého centra Maltézské pomoci leták na každoroční interní kurz. Než se ale zkušení asistenti pustili do práce, přivítal je vedoucí olomouckého centra ThLic. Michal Umlauf, aby jim připomněl nejen poslání a cíle služby, ale také představil plány a změny, které je od nového roku čekají. Společně také zhodnotili rok předchozí.

Další část kurzu již patřila koordinátorce osobní asistence Kateřině Měsíčkové, která asistentům teoreticky shrnula informace o sociálně aktivizačních činnostech, které mohou s klienty provádět. Poté se už asistenti mohli vrhnout na připravenou kazuistiku, kde ve skupinkách vytvářeli aktivizační jednotku pro daného klienta. Abychom asistentům ulehčili jejich práci, dostali podklady k výrobě nových aktivizačních pomůcek, které jim jistě pomohou při práci s klienty.

Společně se také zaměřovali na jejich zkušenosti, které již z této oblastí mají a jaké další nápady po kurzu mají. Jako poděkování za jejich práci a povzbuzení do dalších dní si mohli odnést připravenou tašku s pomůckami ke kognitivním tréninkům, reminiscenci a dalším druhům aktivizace.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Anežka Troppová

Osobní asistenci finančně podporuje statutární město Olomouc.