Zveme vás na dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji 5. prosince

Přispějte i vy materiálně do Mikulášské sbírky.

To a spoustu dalších zajímavostí se dozvěděli dobrovolníci na kurzu.

V Olomouci potřebujeme dobrovolnici na doučování. 

Další vzdělávací kurz pro dobrovolníky, který obsahoval exkurzi do Věznice Pardubice a do neziskové organizace Romodrom, proběhl 19. října. Věznicí […]