Děti MŠ Žižkovo náměstí Olomouc osobní asistence

Děti z Mateřské školky Žižkovo náměstí z Olomouce předaly několik desítek přání do rukou Maltézské pomoci, která v Olomouci poskytuje službu osobní asistenci. Děti kreslily tříkrálové pohlednice s přáním do nového roku. Předání proběhlo u vánočního stromečku v Maltézské pomoci.

Děti MŠ Žižkovo náměstí Olomouc osobní asistence

Přání budou v tomto týdnu předána prostřednictvím osobních asistentů klientům služby osobní asistence, kterými jsou zejména senioři, děti a osoby s postižením.

Děti MŠ Žižkovo náměstí Olomouc osobní asistence

Maltézská pomoc v rámci osobní asistence usiluje o to, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a i nadále tak udržovali sociální vazby a vedli plnohodnotný život. Maltézská pomoc je největším poskytovatelem této sociální služby v Olomouckém kraji, kromě Olomouce je nabízena i v Jeseníku.

Děti MŠ Žižkovo náměstí Olomouc osobní asistence

Autor: Daniela Gajdošíková