Dobrovolnictví je důležitou součástí společnosti, která přináší mnoho výhod jak pro dobrovolníky, tak pro ty, kterým pomáhají. Dobrovolnictví zlepšuje kvalitu života, posiluje sociální soudržnost, podporuje aktivní občanství, rozvíjí dovednosti a kompetence, přispívá k řešení společenských problémů a potřeb a obohacuje lidskou duchovnost. Dobrovolnictví je také způsobem, jak projevit solidaritu, soucit a lásku k bližnímu.

Dobrovolníky oceňujeme cenou Křesadlo

Každý rok se 5. prosince slaví Mezinárodní den dobrovolníků, který byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1985. Cílem tohoto dne je ocenit práci dobrovolníků, poděkovat jim za jejich nasazení a motivovat další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. V České republice se každoročně udělují ceny Křesadlo pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Slavnostní předání cen, které pořádá Maltézská pomoc se uskuteční v Jihomoravském kraji 8. prosince a v Olomouckém kraji 12. prosince.

Oslavte Mezinárodní den dobrovolnictví tak, že se stanete dobrovolníkem

Pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem a pomáhat potřebným, můžete se obrátit na Maltézskou pomoc, která je charitativní organizací Suverénního řádu Maltézských rytířů. Maltézská pomoc nabízí podporu dětem a dospívajícím ze nevýhodněných prostředí nebo se zdravotním hendikepem, dětem z dětských domovů a dětských center, rodinám v tíživé životní situaci, lidem se zdravotním postižením, seniorům, pečujícím o blízkou osobu, odsouzeným ve výkonu trestu a lidem bez přístřeší. Maltézská pomoc provozuje sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty v 12 městech v Česku. Na našem webu najdete více informací o možnostech zapojení se jako dobrovolník.

Autor: Karel Čapka

Dobrovolnické projekty Maltézské pomoci podporuje finančně Olomoucký kraj.