Dobrovolnická služba probíhá již řadu let pravidelně především v pobytovém zařízení pro seniory Dům Kněžny Emmy, domov pro seniory v Neratovicích a naši dobrovolníci pomáhají s velikým nasazením, radostí a elánem. Máme tu dobrovolníka, který vede úspěšnou a velmi oblíbenou canisterapii. Veselým a upovídaným dobrovolníkem je i člověk s postižením a jedním z dobrovolníků je dokonce i rodič, pečující o dítěte s kombinovaným zdravotním postižením.

V Domě Kněžny Emmy v Neratovicích slyšíme libozvučnou ukrajinštinu prokládanou českými slovíčky a nebo snad i stejně libozvučnou češtinu s měkkým ukrajinským přízvukem. Jak k tomu došlo? Úplně jednoduše. Obrátili jsme se na skupinku dam z Ukrajiny, které jako uprchlice před válkou mají statut dočasné ochrany a žijí v Neratovicích. Oslovili jsme ty, které v té době jednak navštěvovaly dobrovolné kurzy českého jazyka, pořádané Městskou knihovnou Neratovice, a navštěvovaly i křesťanské centrum Sboru Církve bratrské Jistota Neratovice. Tato „naše ukrajinská děvčata“ velmi vděčně s velikou ochotou nabídku přijaly. Dobrovolnice z Ukrajiny motivovala především snaha nějakým způsobem odvděčit se za pomoc, které se jim ze strany České republiky dostává.

dobrovolnice Táňa z Ukrajiny při ocenění městem za dobrovolnickou činnost

A jaký je průběh tohoto „mezinárodního“ dobrovolnictví? Velice prostý, přirozený, nestrojený, a pro někoho snad i obyčejný. „Naše ukrajinská děvčata“ se především věnovala pomoci při procházkách s klienty vozíčkáři po městě a též jeho obchodech, byla také nápomocna při sociálně aktivizačních činnostech, kde bylo slyšet vždy plno smíchu, zvláště pak při stolních hrách jako je Člověče, nezlob se nebo Město, jméno, věc… nebo při dalších podobných činnostech, jako jsou ruční práce.

Dobrovolnice Viki, která uprchla z Ukrajiny

Většina z nich si v současné době našla práci mimo Neratovice a pravidelnému dobrovolnictví se již věnovat nemohou, přesto však jedna z nich pak pravidelně pomáhá s obstaráváním a zařizováním různých záležitostí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a další dobrovolnice, která se mimochodem stará i o zdravotně postiženou paní, u níž našla domov, pravidelně do Domu Kněžny Emmy dochází a věnuje svůj čas jedné z klientek.

Autor: Marcela Brodilová