Připojte se do týmu Maltézské pomoci, při práci budete pomáhat druhým lidem v péči o ně v jejich domácnosti.
Aby mohla nabízet kvalitní služby i nadále, je potřeba, aby byla dopředu nachystaná a měla připravený plán na řešení situací, které mohou nastat.
Maltézská pomoc přijímá do své sociální služby osobní asistence i klienty s poruchou autistického spektra. Například v Jeseníku se staráme o dva bratry.