Světový den porozumění autismu připadl na 2. dubna. Například v Šumperku můžete zajít v průběhu celého měsíce dubna na akce spojené s osvětou této nemoci. Maltézská pomoc přijímá do své sociální služby osobní asistence i klienty s poruchou autistického spektra. Například v Jeseníku se staráme o dva bratry.

Prvními klienty s autismem jsou dva bratři

Klienty jsou dva bratři, 14 a 10 roků. Službu osobní asistence poskytujeme od listopadu 2021. Asistentky Ríšu i Milana vyzvedávají z družiny a tráví s nimi čas do příchodu rodičů buď venku v přírodě nebo v učebně v sídle naší organizace. Pro naše osobní asistentky je to výzva, protože jsme ještě klientům s tímto typem zdravotního postižení služby neposkytovali.

Nyní oba dva bratry pomalu poznáváme, učíme se jim porozumět. U obou není zcela rozvinutá řeč. Mladší bratr nekomunikuje vůbec, starší opakuje některá slova, umí číst slabiky a krátká slova. Některé informace o klientech nám sdělili rodiče, například jak reaguje starší bratr na křik a častou agresi ze strany jeho mladšího bratra, co mají rádi na jídlo, ale rovněž co jim vadí v chování druhých a na co reagují podrážděně. Mnoho dalších informací jsme však zjišťovali až při samotném poskytování služby. Museli jsme se naučit rozpoznávat a pracovat s odlišnými riziky, než je tomu u klientů seniorského věku. Například velká potřeba Ríši utíkat do obchodů při procházkách a brát si z regálů zejména sladkosti a další zboží. Vysvětlovat následně prodavačkám, že nepřišel zboží ukrást. To však není jediné riziko, Ríšovi je 10 roků a docela rychle běhá, tudíž asistentka musí být dostatečně rychlá, aby v obchodě nezpůsobil škodu, ale by zajistila bezpečí i jeho bratrovi, kterého nemůže nechat stát na chodníku, který však pohybově není tak rychlý jako jeho bratr. Kluci nám však také dávají najevo, že jsou s asistentkami rádi, jsou kontaktní, nevadí jim blízkost.

Pro osobní asistentky je to zpestření práce, protože převážně jsou zvyklé pracovat se seniory, ale také cítí zvýšenou potřebu vzdělávání v problematice autismu.

Autor: Jana Lacmanová