Maltézská pomoc působí v Česku již od roku 2002 a slaví tak 20. výročí působení. Aby mohla nabízet kvalitní služby i nadále, je potřeba, aby byla dopředu nachystaná a měla připravený plán na řešení situací, které mohou nastat. Snažíme se předcházet problémům, které by mohly například naše služby omezit. Chceme, aby naše činnost byla zachována ve stejné míře, ideálně abychom mohli poskytnou pomoc ještě více klientům.

Za účelem společného naplánování dalších dvou let směřování Maltézské pomoci se v našem sídle v Praze sešli vedoucí jednotlivých center. Přítomni byli vedoucí z Mělníku, Žatce, Prahy, Brna a Olomouce. Ze společného setkání, kde se řešily aktuální otázky spojené s výkonem naší činnosti i zkvalitňování našich služeb do budoucna, si Maltézská pomoc slibuje, že i nadále bude uznávanou a společností přijímanou obecně prospěšnou organizací, jejíž cílem je pomáhat druhým lidem v návaznosti na 900letou tradici Maltézských rytířů.

Autor: Michal Šimko