V souvislosti se službou doprovázení pěstounů proběhl ve dnech 4. – 6. října 2019 další ročník víkendového vzdělávacího pobytu pro […]
V Maltézské pomoci v centru Praha pracuji jako koordinátorka osobní asistence teprve přes rok a jsem zde moc spokojená. Přirostla mi […]
Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci pod záštitou náměstka primátora města Mgr. Petra […]

Zveme Vás na Dny dobrovolnictví Univerzity Palackého, které se budou konat 22.-24. října 2019. Letošním ročníkem nás bude provázet motto HELP […]
Zveme Vás na Dny dobrovolnictví Univerzity Palackého, které se budou konat 22.-24. října 2019. Letošním ročníkem nás bude provázet motto HELP […]
Letos se v Olomouckém kraji koná již devátý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2019 a nyní i se speciálním oceněním GOAL. Jde o „​cenu pro […]
V úterý 1. října se konal v žateckých papírnách 4. Ročník „Dne seniorů“ pod patronátem Komunitního plánování města Žatec. Pro […]
Podzim jsme v našem centru přivítali skupinovou akcí pro uživatelské rodiny. V pátek 20. září jsme si pro ně připravili sportovně […]