Podzim jsme v našem centru přivítali skupinovou akcí pro uživatelské rodiny. V pátek 20. září jsme si pro ně připravili sportovně poznávací výlet do parku Rochus. Jedná se o přírodní a kulturně-historický areál v Uherském Hradišti.

Výletu se zúčastnily tři rodiny, dvě z nich s větším množstvím dětí. Akce započala srazem u našeho centra. S realizací akce nám skvělým způsobem vypomohla jedna z našich dobrovolnic. Počasí nám přálo, a proto jsme se s dobrou náladou a za neustálého švitoření dětí vydali na cestu s výrazným převýšením, které je pro Rochus typické. Cestou jsme obdivovali krásný výhled na celé město. Rodiny měly možnost se názorně seznámit s běžnými, i méně známými druhy rostlin, stromů, a živočichů. V úvodu akce jsme se věnovali seznamovací hře, která mezi dětmi zaznamenala velký úspěch a přispěla ke stmelení kolektivu, vzájemnému poznání účastníků výletu a zlepšené vzájemné komunikace. V prostorách u památného domečku jsme využili příznivého větru a uspořádali jsme drakiádu.

 

Všechny děti se aktivně zúčastnily, vzájemně si pomáhaly, což kromě jiného bylo i jedním z cílů naší akce. Po následné hromadné hře s ringo kroužky, která opět napomáhá vzájemné kooperaci dětí, rozvoji jemné i hrubé motoriky, postřehu apod., jsme akci ukončili v zájmu dodržení předem stanoveného časového harmonogramu.

 

Autor: Michaela Miklíčková

Přispějte, prosíme na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.