V souvislosti se službou doprovázení pěstounů proběhl ve dnech 4. – 6. října 2019 další ročník víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstounské rodiny, tentokrát v Novém Jičíně. Vzdělávání lektorovala psycholožka Darina Skokanová a bylo zacíleno na šikanu a kyberšikanu, řešení problémových situací souvisejících s výukovými a výchovnými obtížemi a nebezpečí drog a jiných závislostí. Pěstouni si v průběhu víkendu splnili celkem 18 hodin vzdělávání, kromě rozšíření znalostí byl prostor i pro vzájemnou výměnu zkušeností.

 

Po celou dobu vzdělávání pěstounů byl ze strany Maltézské pomoci zajištěn odborný program pro děti, jehož náplní byly tvořivé činnosti, aktivity zaměřené na rozvoj a sebepoznání, posilování spolupráce a vnímání potřeb druhých. Dále také soutěžní, společenské a pohybové hry pro jednotlivce i ve skupinkách. S ohledem na deštivé počasí byl veškerý program realizován v prostorách hotelu, přesto děti vyjadřovaly spokojenost s jeho náplní. I ze zpětné vazby pěstounů je patrné, že vzdělávací pobyt hodnotí jako vydařený, za což jsme rádi a budeme se těšit na další ročník.

Autor: Jaroslava Stoklasová

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.