Jesenické kino Pohoda po celou dobu měsíce září vysílalo před filmovým promítáním klip Maltézské pomoci, který vybízí lidi k zapojení […]
Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociální prevence a pomoci pod záštitou náměstka primátora města Mgr. Petra […]
V Maltézské pomoci v centru Praha pracuji jako koordinátorka osobní asistence teprve přes rok a jsem zde moc spokojená. Přirostla mi […]
V souvislosti se službou doprovázení pěstounů proběhl ve dnech 4. – 6. října 2019 další ročník víkendového vzdělávacího pobytu pro […]