Dne 7. 6. 2016 proběhlo v prostorách olomouckého Centra Maltézské pomoci celorepublikové setkání koordinátorů dobrovolníků Maltézské pomoci.

Maltézská pomoc, o. p. s, ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pořádá tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě.

V sobotu 4. června 2016 se v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci uskutečnil tradiční Den otevřených dveří.

Ve dnech 8. 6. 2016 – 12. 6. 2016 se 2 zástupci Maltézské pomoci zúčastnili v pořadí již druhého setkání Mezinárodní sítě maltézské […]