Ve dnech 8. 6. 2016 – 12. 6. 2016 se 2 zástupci Maltézské pomoci zúčastnili v pořadí již druhého setkání Mezinárodní sítě maltézské mládeže, které se tentokrát konalo na Maltě. Jednalo se o setkání zemí střední a východní Evropy týkající se rozvíjení mezinárodní skupiny maltézské mládeže (MYIN), jejího fungování a prohloubení vzájemné spolupráce. Během setkání se ustálil počet členů a náplň jednotlivých pracovních skupin a také cíle a způsob budoucí spolupráce a funkčnosti tohoto společenství. 

Během setkání jsme také navštívili nádherná maltská města Vallettu a Mdinu a mohli jsme tak blíže poznat historii a význam Řádu maltézských rytířů, za což jsme moc vděčni.

Další setkání zástupců MYIN se uskuteční v listopadu v polských Katovicích.