V sobotu 4. června 2016 se v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. Kromě dětí z olomouckého kojeneckého ústavu přijeli i děti z kojeneckých ústavů v Přerově a Prostějově, náhradní rodiny s dětmi a děti ze školních dětských domovů. Srdečně byli přivítáni také návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti.

Pracovníci a dobrovolníci z Maltézské pomoci spolu se zaměstnanci Dětského centra Ostrůvek připravili pro děti bohatý program – mezi oblíbené disciplíny patřily jízda na koloběžkách, skákání v pytlích, házení míčkem, chytání rybiček, tvoření obrázků a spousta dalších. K dobré náladě přispělo krásné počasí, výborné občerstvení v zahradním altánu a skvělý hudební doprovod.

Děti si užily skákání v nafukovacím hradu, tankovou bitvu a každoročně nejoblíbenější část programu – vystoupení hasičského záchranného sboru z Velké Bystřice. Na závěr hasiči vytvořili na zahradě velkou plochu pokrytou mýdlovou pěnou, ve které si s radostí zařádili jak děti, tak dospělí.

 

(JiR)