Zítra se v Olomouckém kraji koná udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2015. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Letos se jedná již o pátý ročník.

Nominovat své dobrovolníky mohla široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči.

V rámci vyhlášení ceny Křesadlo 2015 předá Olomoucký kraj v letošním roce třem oceněným dobrovolníkům také cenu GOAL, která byla ustanovena na základě dohody s partnerským regionem GRADD v americkém státě Kentucky. Vybrané laureáty čeká týdenní cesta do USA hrazená oběma partnerskými regiony, kde se blíže seznámí s činností dobrovolnických organizací, které mají ve Spojených státech dlouhou tradici. Cena GOAL (GRADD Olomouc Region Area Link), která se vyhlašuje každé dva roky, je dalším příkladem spolupráce Olomouckého kraje a oblasti GRADD v Kentucky.

Slavnostní předávání cen Křesadlo 2015 a cen GOAL proběhne v pátek 18. prosince 2015 od 19 hod. v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Po předání cen bude následovat vánoční koncert Petry Janů za doprovodu klavíru.

Organizací ceny Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

Přílohy ke stažení: Křesadlo 2015 – plakátKřesadlo 2015 – historie,  Křesadlo 2015 – statut

 

(MiH)