Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již pátý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělování Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Letos se spolu s Křesadly udělovaly i ceny GOAL.

Letošní ročník udílení cen Křesadlo vyvrcholil v pátek 18. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly deseti vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Z deseti oceněných dobrovolníků dostaly dvě dvojice cenu Křesadlo společně. Po slavnostním udílení následoval vánoční koncert Petry Janů a občerstvení.

Nominaci kandidátů mohly až do 30. listopadu provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. V kategorii „zdravotnictví“ se však nakonec nezávislá komise rozhodla v letošním roce cenu neudělovat. Důvodem byl malý zájem ze strany nominujících.

Celkem letos došlo 36 nominací, které zahrnovaly 25 žen a 11 mužů. Nezávislá komise, po ukončení nominací, rozhodla ocenit deset dobrovolníků (sedm žen a tři muže), z toho dvě dvojice žen obdržely cenu Křesadlo společně. V kategorii ekologické aktivity, spolková činnost byl oceněn Vladislav Jankes (Supíkovice) a Marcela Jánětová (Sudkov), za dobrovolné hasiče získal cenu Josef Čoček (Střítež nad Ludinou). V oblasti děti, mládež, volnočasové aktivity byla oceněna Jiřina Součková (Štěpánov) a Jaroslav Strejček (Olomouc), za sociální služby Božena Ptáčková (Přerov) a dvojice Věra Kolomazníková a Alena Skopalová (Zábřeh). V kategorii humanitární pomoc, rozvojové projekty cenu Křesadlo obdržela dvojice Marie Hučínová a Cyrila Punčochářová (Přerov).

Olomoucký kraj již několik let spolupracuje s partnerským regionem GRADD v americkém státě Kentucky. Jedním z cílů spolupráce je i podpora a rozvoj dobrovolnictví. Proto již od roku 2011 probíhá oceňování dobrovolníků, vždy po třech z obou regionů, a to cenou GOAL (GRADD Olomouc Region Area Link). Letos cenu obdržela Božena Ptáčková (Přerov) v kategorii sociální služby, Jaroslav Strejček (Olomouc) v kategorii děti, mládež, volnočasové aktivity a Josef Čoček (Střítež nad Ludinou) v kategorii dobrovolní hasiči

Vybrané laureáty čeká týdenní cesta do USA hrazená oběma partnerskými regiony, kde se blíže seznámí s činností dobrovolnických organizací, které mají ve Spojených státech dlouhou tradici. Cena GOAL se udílí každé dva roky střídavě v USA a ČR. Ocenění probíhá v Olomouci spolu s předáváním cen Křesadlo, přičemž laureáti ceny GOAL pochází právě z řad dobrovolníků oceněných Křesadlem.

Slavnostního večera se zúčastnilo přes 200 osob, mezi nimiž byli jak příbuzní a přátelé oceněných, tak členové poroty, organizátoři, ale i čestní hosté. Předáváním cen Křesadlo byli pověřeni olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda Národního dobrovolnického centra Hestia Jiří Tošner, náměstek primátora statutárního města Olomouce Ladislav Šnevajs, šéfredaktor Olomouckého deníku Martin Dostál, ředitel Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc Josef Podstata, vedoucí Odboru sociálních věcí Olomouckého kraje Irena Sonntagová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová a ředitel Maltézské pomoci, o. p. s., Jiří Juda. Ceny GOAL předával hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil spolu se svou náměstkyní Yvonou Kubjátovou.

Udílení cen Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé akce byl již tradičně Olomoucký kraj.

Fotografie z akce naleznete zde: http://www.maltezska.netsimple.cz/olomouc/fotogalerie/kresadlo-2015#siteNav

 

(MiH)