Maltézská pomoc Olomouc zve na vzdělávací kurzy pro pěstouny. V září až říjnu se uskuteční celkem tři. Přihlašování je možné vždy maximálně týden před zahájením kurzu.

JAK BÝT SVÝM DĚTEM DOBRÝM PRŮVODCEM A RÁDCEM V DOSPÍVÁNÍ?

Jak se s dospívajícími bavit o životě, o starostech i radostech? Na co si dát pozor, jak si nenaběhnout, nezamotat se do toho a neztrácet autoritu? Jak se s nimi bavit o lásce, partnerství a všem, co s tím souvisí? Jak je seznamovat s riziky jejich současného světa?

Sobota 2. září od 9:00, v rozsahu 8 hodin. Lektor: Mgr. et Mgr. Jan Zahradník – psycholog a terapeut

SEZNÁMENÍ SE S PŘÍSTUPEM TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ

Seminář je zaměřen na seznámení se s principy terapeutického rodičovství v péči o přijaté děti. Terapeutické rodičovství se využívá u dětí, které prošly na začátku svého života něčím náročným (zanedbávání, opuštění či ztráta své biologické rodiny apod.). Tyto děti utrpěly vývojové trauma, v jehož důsledku se u nich rozvinuly poruchy citové vazby – naučily se nedůvěřovat ostatním lidem, svět mohou vnímat jako nebezpečné místo a často zůstávají v obranném postoji, který negativním způsobem ovlivňuje jejich chování. Cílem terapeutického rodičovství je volit takové výchovné metody, které pomáhají dítěti začít znovu důvěřovat ostatním lidem a cítit se bezpečně ve světě, ve kterém vyrůstá. Součásti bude také prostor pro dotazy.

Pondělí 18. září od 9:00, v rozsahu 4 hodin. Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová – psychoterapeutka, lektorka

PĚSTOUNSKÁ SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Principem svépomocné skupiny je sdílení společných témat pod vedením odborníka a výměna vzájemných zkušeností. Společně vytvoříme bezpečný prostor pro vzájemné sdílení nejen náročných životních situací a problémů, ale také pozitivních a radostných aspektů v životě. Setkání bude rozděleno do tematických bloků: 1. Vztahové, osobní a rodinné problémy – upevňování vztahů v rodině, vliv rodiny na náš život, význam rodinných rituálů. 2. Zvládání a řešení stresových a konfliktních situací v rámci rodiny. 3. Sourozenectví a vztahy s vrstevníky, trávení volného času dětí a dospívajících. Nad danými tématy budeme společně diskutovat, vzájemně si předávat zkušenosti a nalézat společně možnosti řešení nejrůznějších problematických situací. Součástí bude sdělování radostných okamžiků, které v rámci rodiny zažíváte.

Pátek 6. října od 9:00, v rozsahu 4 hodin. Lektor: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – psycholog, psychoterapeut, VŠ učitel

Přehled a informace

Přihláška

Autor: Jaroslava Stoklasová