Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center. Kurz byl určen především novým dobrovolníkům zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených, zúčastnili se ale i „ostřílení“ dobrovolníci. Kurz proběhl v tradičním uspořádání dvoudenního  vzdělávání – v pátek a sobotu. Zúčastnili se ho jak dobrovolníci z olomoucké pobočky, tak ti z center v Přerově, Uherském Hradišti, Otrokovicích a Střediska pečovatelské služby Jeseník.

V páteční den přišly na řadu prezentace ThLic. Michala Umlaufa – Představení Maltézské pomoci v kontextu historie řádu, organizace a dobrovolnictví a poté Bc. Lubomíra Vraje -  Reminiscenci jako možný prostředek komunikace.

Sobotními tématy byly Specificích stáří a života seniorů v pobytových zařízeních – Mgr. Lucie Švábová a Zásady úspěšné komunikace a praktické aspekty spolupráce s lidmi s různými zdravotními postiženími – Mgr. Eliška Vymazalová.

Dobrovolníci i přednášející si společně strávený čas užili, vyměnili si zkušenosti a dověděli se i něco nového.

Všem zúčastněným děkujeme za přátelskou atmosféru a těšíme se na další společné setkání!

 

(VOb)