Vzdělávací kurz pro dobrovolníky v krásném prostředí Domašova nad Bystřicí (12. – 13. 4. 2013) jsme absolvovali na skautské základně velikosti menšího hradu. V perfektní sestavě zastoupené především, nikoli však výlučně, něžnějším pohlavím jsme strávili pátek a sobotu ve společnosti našich koordinátorek a lektorů. Po úvodním seznámení účastníků a několika menších aktivitách na nás čekala večeře a návštěva v podobě ThLic. Michala Umlaufa s jeho dvěma dětmi společně s prvním blokem programu nejen o historii Maltézské Pomoci.

Sobotní ráno posíleni o další kolegy, co nemohli už v pátek, jsme se věnovali s Mgr. et Mgr. Ivetou Tichou psychologickým aspektům pomáhání, psychohygieně a aromaterapii. Všichni jsme se toho spoustu dozvěděli a taky si na památku vytvořili vlastní mandalu. Po obědě nás čekal závěrečný programový blok o terapii hrou s paní Mgr., MgA. Martinou Březinovou, kde jsme se věnovali konkrétním situacím z dobrovolnické praxe s dětmi.

Čas balení, úklidu a odjezdu byl okořeněn deštěm, ale dobrovolníci nejsou z cukru, takže jsme všechno zvládli a můžeme konstatovat, jak moc se těšíme na další kurz nebo jakoukoli jinou společnou akci s Maltézskou pomocí.

Dobrovolník Petr Skalka