Druhá aktivita, ve spolupráci s Polskem s názvem The youth worker of the future, se uskutečnila o víkendu 17. až 19. června a proběhla v Olomouci v centru Maltézské pomoci. Zúčastnilo se 20 dobrovolníků nebo koordinátorů dobrovolníků z Maltézské pomoci a z organizace Fundacja Pomoc Maltanska.

Témata setkání se zabývala emocemi, jak emoce fungují, jak mohou ovlivňovat komunikaci. Dále jsme se učili, jak dávat a dostávat zpětnou vazbu tak, aby byla efektivní a přinášela výsledky, věnovali jsme se i tématu sebeprezentace. Profesní vzdělávání probíhá formou diskuzí, nácviku, praktických ukázek a prací ve skupinách. Velmi důležité je také reflektování našich získaných dovedností a využívání těchto dovedností v práci s klienty a dobrovolníky. Skupina má již pevné vztahy, takže práce probíhala efektivně a v přátelském prostředí. 

Moc všem děkuji za účast a pomoc při organizaci akce, budeme se těšit na další setkání v Andrychówě v Polsku.

Autor: Michaela Krejčí

 

Projekt je financován Evropskou unií, jedná se o program Erasmus+ – Mobility of youth workers. Číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA153-YOU-000041035.