Kurzy Maltézské pomoci nazvané Moderní senior nesou své plody. Po úspěšném absolvování fotografického kurzu se šest aktivních seniorů rozhodlo, že uspořádá vlastní výstavu fotografií. Ta Vernisáž výstavy proběhne 2. listopadu v Městské knihovně v Olomouci na pobočce Jungmanova.

Celkem šest kurzistů, pod vedením lektorky Petry Hajdůchové-Závodné, vás zve k navštívení této výstavy. A pokud jste již také seniorského věku, přijďte na naše kurzy Moderní senior, kde vás naučíme fotit nebo vás naučíme ovládat fotoaparát.

Více informací získáte na čísle: 605 228 161 u Karla Čapky, který je koordinátorem projektu Moderní senior.

Karel Čapka