Výstava fotografií absolventů kurzů Moderní senior

Pobočka Olomouc 30. 10. 2017 


Kurzy Maltézské pomoci nazvané Moderní senior nesou své plody. Po úspěšném absolvování fotografického kurzu se šest aktivních seniorů rozhodlo, že uspořádá vlastní výstavu fotografií. Ta Vernisáž výstavy proběhne 2. listopadu v Městské knihovně v Olomouci na pobočce Jungmanova.

Celkem šest kurzistů, pod vedením lektorky Petry Hajdůchové-Závodné, vás zve k navštívení této výstavy. A pokud jste již také seniorského věku, přijďte na naše kurzy Moderní senior, kde vás naučíme fotit nebo vás naučíme ovládat fotoaparát.

Více informací získáte na čísle: 605 228 161 u Karla Čapky, který je koordinátorem projektu Moderní senior.

Karel Čapka