Během Dnů dobrovolnictví pořádaných Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého proběhlo 11. října 2017 v Kapli Božího Těla slavnostní vyhlášení Cen rektora pro nejlepší dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Rektor univerzity prof. Jaroslav Miller udělil sedmi dobrovolníkům ocenění za akademický rok 2016/2017 ocenění. Jedním z oceněných byla dobrovolnice Maltézské pomoci Pavlína Hrdličková, která je od prosince roku 2015 aktivní dobrovolnicí projektu Dopisování s vězni.

I když Pavlína Hrdličková byla zaneprázdněna prací a dálkovým studiem Charitativní a sociální práce, našla si i tak čas pro druhé. Jak dobrovolnice uvedla, svoje působení v projektu Dopisování s vězni vnímá jako obohacení svého života o zkušenost s jinou cílovou skupinou, než s jakou se setkává v rámci své profese sociální pracovnice. Písemná forma pomoci je pro ni příležitostí rozvíjet se ve schopnosti podpory jiným způsobem, než osobním rozhovorem. Přínosem je jí také možnost účastnit se vzdělávacích programů pro dobrovolníky a supervizí, na kterých se potkává s jinými dobrovolníky, kde se mohou navzájem sdílet, s čím se v rámci dopisování potýkají.

Pavlína Hrdličková je jednou z nejaktivnějších dobrovolnic projektu Dopisování s vězni, svoji činnost bere zodpovědně, vnáší do ní lidskost a pozitivní přístup k životu. Ocenění za svoji dobrovolnickou činnost a čas a energii, kterou jí věnuje, si tedy zaslouží.

Jaroslava Stoklasová