Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již třetí ročník udílení cen Křesadlo, tedy ocenění osob vykonávajících dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Letošní ročník vyvrcholil v pondělí 16. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení následoval koncert Marty Kubišové a občerstvení.

Nominaci kandidátů mohly až do 20. listopadu provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež a volnočasové aktivity; zdravotnictví; ochrana životního prostředí; humanitární pomoc a rozvojové projekty, dobrovolní hasiči. V kategoriích „ochrana životního prostředí“ a „humanitární pomoc a rozvojové projekty“ se však nakonec sedmičlenná nezávislá komise rozhodla v letošním roce cenu neudělovat.

V kategorii sociální služby byli oceněni: Pavlína Doskočilová (Šumperk), Simona Vondráková (Přerov), Josef Fremder (Olomouc) a Rostislav Novák (Olomouc). V kategorii dobrovolní hasiči uspěla Dagmar Bartoňková (Loučany) a Ladislav Pudil (Olomouc). Ve zdravotní oblasti zvítězila Ludmila Bednářová (Olomouc) a v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity získal cenu Petr Kabelík (Zlaté Hory).

Události se zúčastnilo 200 hostů, mezi nimiž byli jak příbuzní a přátelé výherců, tak nominující, členové poroty, organizátoři, ale i čestní hosté. Předáváním cen byl pověřen Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, s náměstkyní, Mgr. Yvonu Kubjátovou, dále náměstkyně primátora statutárního města Olomouce Mgr. Eva Machová, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia, organizace garantující ocenění Křesadlo v ČR, Ing. Marek Podlaha, místopředseda Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a P. František Hanáček, probošt olomouckého chrámu sv. Mořice.

Cena Křesadlo je vždy ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením aktuálního roku. Křesadlo je autorským originálem kováře Jaroslava Zívala, který od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla.

Udílení cen Křesadlo 2013 v Olomouckém kraji uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé akce byl Olomoucký kraj.

 

Kontakt: Bc. Miloš Holubec, Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc

E-mail: [email protected]; Tel.č.: 604 979 289

Webové stránky: http://www.kresadlo-ok.cz