Jak vidíte, snažíme se o modernizaci a větší přehlednost našich stránek. I proto jste v poslední době neviděli žádné nové zprávy.

Víte, máme na přelomu roku velké množství práce. Jsme na  řízení společnosti v centrální kanceláři stále jen tři, jako v době, kdy jsme měli celkem 21 zaměstnanců, zatím co dnes je nás přes 100. Nové stránky ještě budeme probírat a doplňovat aktuálními údaji hned, jak se nám podaří odeslat všechna vyúčtování dotací a dokončit účetní závěrku.

Rok 2013 byl rokem obrovského rozvoje společnosti. Naše příjmy byly přes 16 mil Kč, což je proti roku předchozímu růst o 45% (z části i díky Vám, stálým dárcům). U našich klientů jsme při osobní asistenci strávili více než 42 tisíc hodin. Významně se rozrostl též náš projekt pomoci rodinám s dětmi. Takže úspěšně zavíráme rok 2013 a věříme, že i rok 2014 bude pro Maltézskou pomoc rokem, kdy pomůžeme ještě většímu počtu potřebných.

Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci