Maltézská pomoc vypisuje výběrové řízení na pořízení nových automobilů. Veškeré potřebné informace pro zájemce o vysoutěžení této nabídky naleznete v následujích dokumentech.

  1. Výzva k posílání nábídek v rámci výběrového řízení automobilů pro Maltézskou pomoc.
  2. Čestné prohlášení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
  3. Parametry pro nové automobily Maltézské pomoci, o. p. s.

Veškeré informace, kam nabídku zaslat, naleznete v dokumentu číslo 1 „Výzva k posílání nabídek“.