Maltézská pomoc v letošním roce začala pořádat kurzy Moderního seniora ve vlastní učebně na Wurmově 7. Zvýšil se tak komfort, jak pro lektory, tak pro samotné kurzisty. Hlavním přínosem vlastní učebny je větší možnost kurzů během týdne a celkově lepší uzpůsobení našim potřebám.

Díky pěti repasovaným notebook z listopadu 2016 jsme zvýšili úroveň výuky na přijatelnou mez. Práce s počítači již není tak zdlouhavá a vše je svižnější. V nové učebně přímo v sídle Maltézské pomoci máme dataprojektor a reprosoustavu, takže senioři mají možnost vždy vidět praktické příklady demonstrované lektorem. Jelikož nemáme elektronickou tabuli,
využíváme pro psaní informací pro kurzisty flipchartovou tabuli. Prezentace projektu Moderní senior proběhla v prvním pololetí pomocí sdílení informací o kurzu na webu Maltézské pomoci a na Facebooku olomouckého centra. Taktéž se uskutečnil projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“, při kterém jsme představili naši činnost v prodejně Tesco v OC Haná v Olomouci. V první půli roku se zaregistrovalo dvacet nových zájemců o kurz.

Druhá polovina roku přinesla mnoho nových zájemců

V druhé polovině roku se přihlásilo celkem 39 zájemců. Díky tomuto zájmu se otevřelo celkem pět kurzů s celkovým počtem 29 kurzistů. Další dva kurzy se připravují ke spuštění hned v novém roce. Celkově jsme otevřeli tři kurzy PC pro začátečníky, jeden pro mírně pokročilé a jeden kurz digitální fotografie. Celkem jsme měli v druhé polovině roku čtyři lektory, z nichž většina bude pokračovat i nadále. Noví zájemci v druhé polovině roku nám sdělili, že se o kurzu dozvěděli buď z webu, od svých potomků, z plakátovací kampaně, a zvláště díky propagaci v Klubu pro seniory v Olomouci a pomocí letáčků rozdávaných po městě Olomouci.

Za rok bylo celkem odučeno 300 hodin v deseti kurzech a celkem jsme měli 68 zájemců. Zájemci využili 7 hodin osobního poradenství.

Každý kurzista je zanesen do databáze, kde jsou poznačeny i jeho případné zájmy o pokračující kurzy. Na příští rok očekáváme nové počítače od statutárního města Olomouc, které poslouží našim seniorům. Taktéž plánujeme otevřít nový typ kurzu se zaměřením na používání telefonů a tabletů s operačním systémem Android.

Autor Karel Čapka