Ve  čtvrtek 24. listopadu proběhla v centru Maltézské pomoci supervize pro dobrovolníky.

Sešla se skupinka osmi dobrovolníků, přičemž většina dochází do domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. Jedna dobrovolnice přijela až z Prostějova, kde také navštěvuje domov pro seniory. Supervize proběhla v příjemném prostředí pod vedením pana Bc. Lubomíra Vraje – vedoucího sociálního úseku domova seniorů POHODA. 

Tímto bych chtěla poděkovat za účast panu Vrajovi, ale také všem účastníkům.

 

(AlF)