Ve  čtvrtek 24. listopadu proběhla v centru Maltézské pomoci supervize pro dobrovolníky.