V sobotu 5. listopadu proběhl v olomouckém Centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky.

Začátek kurzu byl v 9 hodin ráno a po společném přivítání a seznámení se si vzal slovo vedoucí Centra ThLic. Michal Umlauf, který dobrovolníkům představil Maltézskou pomoc, její historii a služby, na které se zaměřujeme. Po něm si vzala slovo Mgr. Jana Bitalová se svým blokem – základy poskytování první pomoci. Blok byl velice praktický, účastníci kurzu si mohli vyzkoušet například správnou techniku resuscitace. Po společném obědě přišlo na řadu téma Reminiscence, neboli vzpomínání, které představil Bc. Lubomír Vraj. Celý den završila Mgr. Lucie Švábová, která přispěla hlubším přiblížením tématu dobrovolnictví a co k dobrovolnictví patří.

Přestože se kurzu zúčastnilo pouze šest dobrovolníků, byl to velice přínosný den a možná právě malý počet účastníků umožnil přátelštější prostředí a prostor pro otázky a diskuzi.

Tímto bych chtěla poděkovat dobrovolníkům za jejich účast, ale především všem přednášejícím, kteří se svého úkolu zhostili velice zodpovědně a dobrovolníkům předali spoustu důležitých a praktických znalostí.

 

(AlF)