V pátek 4. listopadu proběhl vzdělávací kurz pro olomoucké a brněnské dobrovolníky, kteří se angažují v projektu Dopisování s vězni.

Kurz se uskutečnil v Ostravě a zúčastnilo se ho 6 dobrovolníků. Jeho podstatnou náplní byla exkurze do dvou zařízení. Jedním byla nezisková organizace Nová šance, která se zaměřuje především na pomoc mužům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, a to od poradenství přes materiální pomoc až po poskytnutí přechodného ubytování. Velmi ochotně se nám věnoval ředitel Nové šance a sociální pracovnice, která je vedoucí azylového domu. Z jejich projevu bylo patrné, že jsou to lidi na svém místě a ve své práci, i když není jednoduchá, vidí smysl. Odjížděli jsme pozitivně naladěni.

Odpoledne nás čekala exkurze do vazební věznice v Ostravě, prostory nás provedl speciální pedagog věznice a ochotně zodpovídal naše dotazy. Měli jsme tak možnost nahlédnout do světa, v němž žijí lidé, kteří se dostali do vězení. Dojmy z exkurzí jsme si sdělili v čajovně a rozjeli se domů.

 

(JaS)