Ve dnech od 9. do 15. září 2019 se v Olomouckém kraji konal Týden (pro) pěstounství, do kterého se zapojila i Maltézská pomoc, o. p. s. jakožto jedna z olomouckých organizací doprovázejících pěstouny. V rámci týdenního programu jsme v úterý 10. září 2019 otevřely dveře naší služby široké veřejnosti a připravily pestrý program jak pro dospělé, tak pro děti. Zájemce o pěstounskou tematiku čekalo promítání filmu, diskuze s pracovníky i sdílení názorů, zkušeností a rozmanitých pohledů. Celý týden následně vyvrcholil Dnem (pro) pěstounství, jenž se odehrával v prostorách a na nádvoří Pevnosti poznání. Kromě bohatého doprovodného programu čekala účastníky řada zajímavých besed, povídání, soutěže a kvízy jak pro dospělé, tak pro děti.

 

Děkujeme všem organizátorům za jejich čas, energii i spolupráci, díky nimž se akce vydařila. Poděkování rovněž patří všem pěstounským rodinám, které věnují dětem v nouzi to nejcennější, co mají, svoji lásku a čas.

 

Autor: Jana Jeklová

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.