Během pandemie jsme děkovnou mši svatou nemohli pořádat, letos, po dvouleté pauze, jsme se opět sešli.
V letošním roce jsme v rámci Programu pomoc lidem v sociální nouzi získali služební dodávku Dacia Docker. Podařilo se to […]
Program Pomoc lidem v sociální nouzi pořádá každoročně pro lidi bez domova opékání buřtů. Jestliže se v loňském roce vlivem […]