Během pandemie jsme děkovnou mši svatou nemohli pořádat, letos, po dvouleté pauze, jsme se opět sešli.
Lidí bez domova přibývá, problémy na pracovním trhu i vysoká cena nemovitostí mohou situaci ještě zhoršit. Na druhou stranu, pandemie v Češích probudila touhu těm méně šťastným pomáhat.