Tradiční tábor pořádaný Olomouckým centrem Maltézské pomoci, který se letos konal ve dnech 10. až 16. července na Penzionu Horizont v Janoušově.
Olomoucké centrum Maltézské pomoci připravilo pro děti od 12 do 18 let prvotní ročník tematického pobytu v přírodě.