Jak vnímá vězeň projekt s Dopisování s vězni? Rozepsal se o tom, jak jsou pro něj velkým přínosem.
Program ”Dopisování s vězni” je realizován od roku 2004. Patří mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, které projevily zájem zapojit se do této služby a chtějí tak smysluplně využít čas.